The Nobel Peace Prize for 2014 has been awarded the Indian child rights activist Kailash Satyarthi and the Pakistani children’s education activist Malala

Read more

Sikkerhetssituasjonen i Pakistan er vanskelig. Den politiske situasjonen, samt krigslignende tilstander i deler av landet, skaper et uoversiktlig og uforutsigbart bilde. Denne artikkelen vil si noe om den generelle sikkerhetssituasjonen i Pakistan og gi litt bakgrunnsinformasjon for UDs offisielle reiseråd.

Les mer

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig

Les mer

Dear readers, welcome to the Royal Norwegian Embassy's home page. I and my staff are here to promote good relations between our two countries and to serve the people, Norwegians as well Pakistanis, that need our assistance. It is a privilege for me to serve in your beautiful country where I meet so many people with a deep interest in my own country. The ties between Norway and Pakistan have bee...

Read more

Alle nordmenn anbefales å registrere seg ved utenlandsopphold slik at Utenrikstjenesten lettere kan sende relevant informasjon og nå reisende i krisetilfeller.

Les mer

Norway established diplomatic relations with Pakistan when Pakistan gained its independence in 1947, and there’s been a Norwegian Embassy in Islamabad since the 1970s.

Read more
Northern lights over the Ersfjord in Tromsø. 
Photo: Bjørn Jørgensen / Innovation Norway .

Experience the northern lights or the midnight sun north of the Arctic Circle, or visit the world-famous Norwegian fjords, spectacular mountains and glaciers.

Read more