Pakistan’s Street Child World Cup bronze medallists are through to the playoffs in Norway Cup after very convincing play in the group matches. They started with a 1-0 victory over the Norwegian team Labertseter on Sunday. The following day they completely dominated the match against another Norwegian team Batnfjord/Reinsfjell and in the end won 6-0. Tuesday’s game, on the first day of Eid, was ...

Read more

Sikkerhetssituasjonen i Pakistan er vanskelig. Den politiske situasjonen, samt krigslignende tilstander i deler av landet, skaper et uoversiktlig og uforutsigbart bilde. Denne artikkelen vil si noe om den generelle sikkerhetssituasjonen i Pakistan og gi litt bakgrunnsinformasjon for UDs offisielle reiseråd.

Les mer

Alle nordmenn anbefales å registrere seg ved utenlandsopphold slik at Utenrikstjenesten lettere kan sende relevant informasjon og nå reisende i krisetilfeller.

Les mer

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig

Les mer

The Royal Norwegian Embassy, Islamabad will be closed 29th July 2014 due to public holiday (Eid).

Read more

The Swat Snow Festival finished on Sunday 16th of March, and with the donation of 600 kilograms of skiing equipment from Norwegians, the slope of Malam Jabba was filled with smiles and excitement.

Read more

Norway established diplomatic relations with Pakistan when Pakistan gained its independence in 1947, and there’s been a Norwegian Embassy in Islamabad since the 1970s.

Read more